Електричні заряди

Взаємодія електричних зарядів

- Напруженість електричного поля;

- Закон Кулона;

-Напруженість поля точкового заряду;

Лінії напруженості електричного поля точкових зарядів

- Потік силових ліній;

- Теорема Остроградського-Гауса;

- Напруженість поля зарядженої площини;

- Напруженість поля зарядженого конденсаторуПотенціал. Різниця потенціалів

Потенціальність електростатитичного поля

- Потенціал;

- Потенціал поля;

- Різниця потенціалів;

- Напруга;

- Робота по переміщенню заряду;

 Еквіпотенціальні поверхні:

- однорідного поля;

- поля точкових зарядів.

Зв`язок напруженості з різницею потенціалівДіелектрики в електричному полі

- Поляризація діелектриків;

- Сегнетоелектри; електрети;

- П'єзоелектричний ефект


Електрична ємність

- Плоский конденсатор;

- Ємність плоского конденсатора;

Види конденсаторів:

- паперовий;

- змінної ємності;

- електролитичний;

З'єднання конденсаторів:

- паралельне;

-послідовне.

- Енергія зарядженого конденсатора;

- Густина енергії електростатичного поля.