Загальні положення

Мета дисципліни

Метою вивчення дисципліни є оволодіння фундаментальними поняттями, теорією та методологією сучасмної теоретичної електротехніки, засвоєння фундаментальних знань, які є необхідною базою для подальшого вивчення електротехнічних дисциплін


Предмет дисципліни

Предметом вивчення дисципліни є основні закони теорії електричних

кіл, теорії електромагнітного поля та оволодіння навичками їх практичного застосування для дослідження і розрахунків сучасних електротехнічних пристроїв


Після вивчення дисципліни студенти повинні

Навчальна програма

Download
Типова навчальна програма ТОЕ з НМЦ.doc.
Text Document 252.9 KB

знати:

- основні величини, що характеризують електричне та магнітне поля;
- співвідношення між цими величинами;
- фізичні процеси, що відбуваються в лінійних та нелінійних електричних і магнітних колах постійного та змінного струмів.

вміти:

- розраховувати найпростіші електричні та магнітні поля;

- розраховувати кола постійного тва змінного струмів;

- будувати графіки, векторні діарграми, вольт-амперні характеристики та інше;

- збирати схеми лабораторних занять.