Структура  робочої програми  ТОЕ


Структура робочої програми навчальної дисципліни
III семестр - 100 балів
Модуль 1. Навчально-аудиторна робота - 80 балів
Змістовий модуль 1. Електричне поле. Електричні кола постійного струму
Змістовий модуль 2. Нелінійні кола постійного струму. Магнітне поле. Магнітні кола
Модуль 2. Самостійна робота - 20 балів
  IV семестр - 100 балів

Модуль 1. Навчально-аудиторна робота - 50 балів                

Змістовий модуль 3. Лінійні кола синусоїдального струму. Комплексний метод розрахунку електричних кіл
Змістовий модуль 4. Трифазні електричні кола. Електричні кола з несинусоїдальними напругою і струмом. Нелінійні кола змінного струму. Перехідні процеси в лінійних колах

Модуль 2. Самостійна робота - 20 балів

Екзамен - 30 баліів
   
Download
Структура дисципліни ТОЕ.docx
Microsoft Word Document 24.3 KB